Извозване на техника

Извозване на аварирала стопанска или индустриална техника